Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009
Tilbage...

Forside   Kontakt

Byforskønnelse og grøn profil

Varde og Oksbøl har for få år siden fået gennemført tiltrængte renoveringer og forskønnelser af deres bymidter. Ølgod by er midt i en betydelig renovering i til flere millioner og på tilsvarende måde påbegyndte Nørre Nebel bymidte for fire år siden en forskønnelse og renovering af en del af hovedgaden gennem byen.

Ingen kommune kan overleve på længere sigt, hvis bysamfundene – og i særdeleshed de større byer – ikke aktivt sørger for modernisering og en aktiv indsats for en grøn profil. Mange byer i det vestjyske har tidligere haft langt flere træer i gadebilledet end i dag, men i takt med elmesyge, en udbredt og almindelig beklagelse blandt borgere over at skulle feje bladet om efteråret samt en almindelig politisk nedprioritering blandt kommunalpolitikere om at skulle medvirke til byers grønne image, er flere byers hovedstrøg og sideveje blevet kedelige og uden sjæl og miljø. Byers grønne image er imidlertid ikke noget vedvarende, et grønt miljø skal bestandigt plejes og nytænkes.

Vil vi sikre bosætning og gode levemiljøer for kommunens borgere, så skal der tænkes betydeligt mere aktivt end tilfældet er i dag omkring sikring af miljø, uforstyrrethed, børnevenlighed, trafiksikkerhed og grønne områder. Nørre Nebels hovedstrøg er et godt skoleeksempel på en gade/vej, som gennem de seneste to årtier er blevet meget fattig på træer og nu har stærkt behov for andre miljøskabende forhold.

Efter min opfattelse er det imidlertid vigtigt at påpege, at skabelse og pleje af et grønt image ikke kun bliver et kommunalt anliggende. For mig at se har ejerne af ejendomme langs offentlige veje og gader også en høj grad af forpligtelse til at sikre, at der plantes træer og laves ”åndehuller” blandt beton, asfalt og mursten.

Arbejdet med at registrere bevaringsværdige bygninger og miljøer i kommunens byer er meget uens på nuværende tidspunkt. Det arbejde skal forceres, så byernes udvikling også kan tage disse værdier i betragtning, når ny planlægning kræver beslutninger, som skal være kvalitetsprægede og bæredygtige.