Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009
Tilbage...

Forside   Kontakt

Det åbne land. Et vigtigt aktiv.

Tilsvarende byforskønnelser skal der arbejdes aktivt med at sikre de kvaliteter, som i dag findes i det åbne land – det vil sige kommunens arealer udenfor byerne.

Med vor viden i dag om hvor meget landskabet i vor kommune betyder for de hundrede tusindvis af turister, som hvert år ønsker at gæste Vardeområdet og Vestkysten, så er det vigtigt, at den nye kommune tager aktive skridt til at integrere hensynet til landskabet i forbindelse med planlægningen og bruge af det åbne land. For kommunens borgere er det ikke mindre vigtigt, at der tænkes langsigtet og velovervejet, når nye byggerier og anlægsarbejder i det åbne land skal planlægges. Alle kommuner taler om attraktive byggegrunde som et af redskaberne til at tiltrække nye borgere. At arbejde med anlæg af  attraktive byggegrunde med den ene hånd og så samtidig med den anden hånd at medvirke til at forringe landskabet med uigennemtænkte anlæg hænger bare ikke sammen.

Der skal i det åbne land være plads til alle. Landmanden har sine væsentlige og absolut gode begrundelser for at kunne virke aktivt og økonomisk i det åbne land, men ny teknologi, ændrede byggeformer og almindelig harmonisering i relation til landskabet og miljøet bør fremover benyttes og lægges til grund for kommunens afgørelser på området.