Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009
Tilbage...

Forside   Kontakt

En kommune i balance

Kommunalreformen medførte storkommuner, med ofte stor variation i serviceniveauet, blandt de deltagende kommuner. Selv om Varde Kommune arealmæssigt blev landets 5. største kommune og dermed kunne risikere at få en uofficiel underopdeling svarende til de gamle kommunegrænser, så behøvede faren herfor ikke at være særlig stor.

Dette skyldes, at den nye kommune har et vældig godt udgangspunkt ved at centerbyen Varde og dens omegn udgør tæt på 50 % af befolkningen. Dette bidrager til en hensigtsmæssig balance mellem centerbyen og de omkringliggende land- og bysamfund. Varde er med sin placering, historie og bymiljø den naturlige centerby.  Det vil kræve politisk bevågenhed at sikre, at Varde by kan udvikle sig som lokomotivet på mange udviklingsområdet, men at det samtidig sker på en i forhold til resten af kommunen afbalanceret måde.

Det er afgørende, at denne ligeværdighed og samhørighed på tværs af kommunen sikres af det nye byråd. Varde by kan ikke klare sig uden at de omgivende land- og bysamfund også oplever vækst og omvendt. For Vardes byråd er det derfor vigtigt at få signaleret, at kommunesammenlægning ikke var ensbetydende med centralisme og generel overfokusering på Varde By. Varde By vil ikke i længden være tjent med at udvide, hvis det blot sker på bekostning af de andre bysamfund i kommunen.

Både byrådet som De Lokale Udviklingsråd skal derfor være opmærksom på nødvendigheden af at sikre udviklingen bredt i hele kommunen. Varde kommune skal være en kommune i balance, hvor der sikres udvikling bredt og hvor den dødsspirallignende afvikling af by- og lokalområder, som kendetegner en hel del andre kommuner beliggende i de såkaldte yderområder, ikke får spor fodfæste i Varde kommune.

Skabelsen af en Varde kommune og en samlet Region Syddanmark i naturlig balance vil være et hovedmål for mig, hvis jeg genvælges til Varde byråd og indvælges til regionsrådet.