Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009
Tilbage...

Forside   Kontakt

Folkeskolen skal have de nødvendige ressourcer

Skolerne er meget centrale for byer og lokalsamfund. De er oftest det naturlige mødested og kraftcenter for mange af borgernes aktiviteter. Byers og lokalsamfunds identitet og sammenhold afhænger derfor af skolevirksomheden på stedet.

Spørgsmålet om skolestruktur optager mange af os. Vi ønsker alle en optimal folkeskole, som kan medvirke til at skabe stærke og dygtige elever, der kan gå ud i samfundet og finde sig til rette. En folkeskole med de nødvendige ressourcer til at virkeliggøre ambitionen.

På nærmeste hold har jeg i 1997 med mine børn oplevet at kommunen ville lukke en velfungerende folkeskole ud fra rene økonomiske betragtninger. En skole med 140 elever fordelt på 7 klasser blev dømt lukket blot ud fra økonomiske betragtninger. Dette ville vi forældre ikke finde os i og benyttede derfor vor demokratiske ret til at få valgt folk ind i kommunalbestyrelsen for i stedet at medvirke til at der kunne sikres en velfungerende friskole i de samme bygninger. Både for eleverne som lokalsamfundet var det meget vigtigt at bibeholde skolefunktionen på stedet. At eleverne så samtidig fik en forbilledlig indføring i vort demokratis måde at fungere på var en yderligere sidegevinst.

Skolerne og deres undervisning må til gengæld ikke blive et gidsel med hensyn til at sikre skolevirksomhedens placering eller overlevelse i lokalsamfundene. Klassekvotienter kan nemlig blive for små til at sikre tilstrækkeligt med faglige og kammeratlige udfordringer for elever og lærere.  Der er imidlertid oftest mange andre kvaliteter ved mindre skoler, som man skal huske at indregne, når der politisk skal ske beslutninger om skolelukninger, f.eks. nærværet, det tætte elev/lærerforhold og kontakten mellem skole og hjem.

Skoleområdet har fået sine egne helt store udfordringer i den nye, store Varde Kommune. Serviceniveauerne har skulle vurderes og er ved at blive harmoniseret, men for mig har det været vigtigt at påpege, at harmoniseringerne ikke kun skal ske efter en simpel matematisk model, men også på grundlag af en lang række andre faktorer, som skal søge at indregne alle de værdier og funktioner, som vort nuværende vidtforgrenede skolestruktur afstedkommer.

Det giver ikke mening at tænke i øget bosætning og fastholdelse af borgere, hvis ikke mindst Varde Kommunes skolestruktur og -opbygning rundt i kommunen klart viser, at Varde Kommune entydigt arbejder for at være fremme i forreste række med hensyn til både kvalitetssikring af undervisningen og sikringen af, at de for os alle så væsentlige værdier som nærvær og skolernes forankring i forhold til lokalområderne får stor indflydelse på de beslutninger, som tages på skoleområdet.

En kendsgerning er det imidlertid, at det samlede elevtal for kommunens skoler vil falde med små 100 elever om året de næste 10 frem i tiden. Det stiller en meget stor udfordring til alle på den skolestrukturmæssige front. Hertil kommer følgerne af beslutningen om at flytte kommunens 10. klasser til Campus i Varde, der jo også influerer på lokale- og lærerbemandingen på de enkelte skoler. Fra Konservativ side mener vi at det første skridt må være at alle kommunens 7. klasser samles på overbygningsskolerne, således at netop denne årgang af kommunens unge kan få den mest optimale undervisning og de bedst mulige faglokaler til de fag, som hænger så uløseligt sammen med fagene i 8, 9 og 10 klasserne. En placering af 7. klasserne, som skolerne i tidligere Blaabjerg kommune har været rigtig glade for i allerede mange år.

Til gengæld skal der så sikres de mindre skoler, der skal dække og specialisere sig i undervisningsbehovet for børnehaveklasse til og med 6. klasse, både økonomi og garanti for at kommunen har det som sit mål at bibeholde en decentral skolestruktur. Med mine øjne er det som udgangspunkt ikke økonomien, som skal kunne lukke en lille skole, men det skal være indlæringsmæssige og pædagogiske grunde, som kan bevirke en sådan lukning.