Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009

Forside   Kontakt

Hvem er jeg?


Niels Christiansen
Født 7. april 1955

Uddannelse
Realeksamen fra N. Zahles Seminarieskole i København 1971
Samfundsfaglig/sproglig studentereksamen fra Gentofte Statsskole i 1974
Skov- og Landskabsingeniøreksamen fra Skovskolen i Nødebo i 1978


Se profil af mig her.

Beskæftigelse
Aftjente værnepligten i Flyvevåbnet 1979
Skovfogedassistent ved Det Danske Hedeselskab i 1979-1980
Skovfogedassistent ved Statsskovbruget (Tisvilde-Frederiksværk Statsskovdistrikt) 1980-1982
Skovfoged på Fyns Statsskovdistrikt 1982-1988
Personalefuldmægtig i Miljøministeriets Departement 1989 – 1990
Klitplantør i Oxbøl Statsskovdistrikt siden 1990

Nuværende politiske tillidsposter
Medlem af repræsentantskabet for Fonden Syddansk Turisme siden 1. maj 2009
Medlem af Varde Byråd siden 1. januar 2007
Medlem af Økonomiudvalget i Varde Kommune siden 1. januar 2007
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Varde Kommune siden 1. januar 2007
Medlem af forretningsudvalg og bestyrelse for Museet for Varde By og omegn siden 1. januar 2002
Medlem af bestyrelsen for DB-Syd (Bibl.forening i Region Syddanmark) siden 1. januar 2007
Medlem af Folkeoplysningsudvalget i Varde kommune siden 1. januar 2007
Medlem af Varde kommunes kunstudvalg fra september 2007
Formand for valgbestyrelsen omkring valg til skolebestyrelse på Outrup Skole fra januar 2007

Tidligere politiske tillidsposter
Medlem af Blaabjerg kommunalbestyrelse i perioden 1998-2006
Medlem af Økonomiudvalget i Blaabjerg kommune i 1998-2006. Næstformand samme sted 2002-2006.
Medlem af Plan- og Serviceudvalget i Blaabjerg kommune i 1998-2006. Formand samme sted 2002-2006.
Gruppeformand for den konservative byrådsgruppe i Varde kommune fra 1. februar 2009.
Medlem af bestyrelsen for ESØ-renovationsselskab 2002-2006
Medlem af bestyrelsen for ESØ-Deponigas I/S 2002-2006
Medlem af repræsentantskabet i Leverandørforeningen af 1990 (L90) 2002-2006
Medlem af bestyrelsen i Blåbjerg Biogas 2002-2006
Medlem af bestyrelsen for Blåbjerg Turistforening 2002-2006
Medlem af bestyrelsen for KIMO (Kommunernes internationale miljøsamarbejde) 2002-2006
Medlem af Sammenlægningsudvalget for turist- og erhvervsforeningerne i Ny Varde Kommune i 2006

Andre tillidsposter 
Tillidsrepræsentant for Danmarks statsskovfogeder 1981- 1989
Formand for Danmarks statsskovfogeder 1985 – 1989
Formand for Danske Skov- og Landskabsingeniører (DSL) 1993 – 1998
Kasserer og medlem af præsidiet i Union of European Foresters 1995 – 2001
Vicepræsident i Union of European Foresters siden 2001 www.european-foresters.org
Medlem siden 2004 af EU-kommissionens rådgivende udvalg i Bruxelles vedrørende skovbrugsforhold.
Medlem af bestyrelsen for Kristian Høys Fond til velgørende, kulturelle formål.

I øvrigt
Har altid interesseret mig for at opleve nye steder og nye folk. Jeg er født i Jerusalem, Jordan og har i min barndom boet to år i Zambia i 1967-69. Som led i min uddannelse til skov- og landskabsingeniør har jeg boet i mange dele af Danmark og derigennem fået indsigt i mange lokale forhold og egnskarakteristika.

 Udover det politiske arbejde interesserer jeg mig for natur og kulturhistorie og er meget glad for friluftslivets glæder – ikke mindst kanosejlads, ornitologi, jagt og fiskeri.

Familie
Er gift med Lise Lotte Worm, som er hjemmesygeplejerske og som kommer fra Thy. Vi har tre sønner på henholdsvis 22, 19 og 14 år.