Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009
Tilbage...

Forside   Kontakt

Trafik – Vestkystvejen – cykelstier

Som landets arealmæssigt 5. største kommune er det af stor betydning at kommunen er knyttet sammen trafikalt så både by- og landområder kan fungere sammen. Hensynet til miljøet og de stigende priser på brændstof til privatbefordring forstærker stedse behovet for forbedrede betjeningsmuligheder med kollektiv trafik. Muligheden og omfanget af betjening med kollektiv trafik er en væsentlig faktor, når tilflyttere overvejer at bosætte sig i landområderne. Telebussystemer og andre nye former for kollektiv trafikbetjening skal søges udviklet og anvendt mere aktivt til at sikre lokalområdernes overlevelse og funktion. Vestbanens fortsatte eksistens og funktion hænger allerede i en løs tråd, og derfor er det helt afgørende, at Varde kommune for alvor gjort noget ved planlægningen af den kollektive trafik – bl.a. af hensyn til egnens skolesøgende børn, Campus og adgangen til studiebyen Esbjerg.

Også afgørende at unge i landområderne efter skoletid kan komme til idræt og de mange aktive fritidstilbud, som kommunen og samfundet i mange andre sammenhænge priser og anbefaler unge at tilslutte sig. Ingen reel og hurtig offentlig transportadgang udenfor de normale skolebustider er den sikre vej til afvikling af landområder og mindre bysamfund. Den udvikling skal imødegås!

Trafikforbindelser er imidlertid ikke kun bilveje, men også cykelstinetværk i og udenfor byerne, således at skolebørn og andre bløde trafikanter kan færdes mere sikkert. Når cykelstier så tilmed også er unikke tilbud set med turisternes øjne, så ligger det lige for at arbejde for øgede ressourcer til cykelstietableringer.

En videreførsel af Vestkystvejen fra Billum og til Vittarp burde have været af højeste prioritet for den nye kommunalbestyrelse i Varde Kommune. Første byrådsperiode er gået uden konkrete fremskridt og lodsejerne på strækningen lever stadigvæk i usikkerhed om fremtiden. Det kommende byråd skal derfor inden sommeren 2010 have undersøgt og opstillet hvilke muligheder, som er realistiske, både teknisk og økonomisk på at løse den dårlige infrastruktur i Varde kommunes nordvestlige hjørne. Trafiksikkerhedsproblemerne mellem Varde By og Korskroen skal afhjælpes og lørdagenes evindelige bilkøer mellem Outrup og Varde skal løses gennem den tiltrængte forlængelse af Vestkystvejen. Et vejanlæg, som vil medvirke stærkt til at også Blåbjergområdet kan få en forstærket bosætning og ikke mindst langt bedre betjening af de mange turister, som i disse år bl. a. vil huske Vardeområdet og Vestkysten for sine lange bilkøer om lørdagen.

Ærgerligt at Ribe Amt ikke forstod bedre i tide at få foretaget de rette prioriteringer af vejnettet. Ærgerligt at Varde kommune heller ikke fik udnyttet sin første byrådsperiode bedre til at få fastlagt og muliggjort løsninger på dette for både bosætning som turisme væsentlige problem..