Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009
Tilbage...

Forside   Kontakt

Turisme skal være kvalitet i stedet for kvantitet

Er der noget som området her er kendt for, så er det den meget store turistvirksomhed eller snarere turistindustri. Muliggjort af vestkystens lokkende strande, klitter og klitplantager er turisterhvervet af afgørende betydning for kommunens økonomi, handelsliv, håndværksindustri og meget andet.

Vigtigt er det imidlertid, at turismen fremover udvikles på en mere bæredygtig måde, således at erhvervet kan undgå at blive ødelagt af masseturismens mange negative sider og effekter. Varde Kommunes turistområder skal og må basere deres fremtid på kvalitet frem for kvantitet. Dette kræver planlægning og koordinering indenfor erhvervet og af kommunen. Det stiller også krav til erhvervets udøvere om at efterleve princippet om kvalitet i stedet for kvantitet. 

Turisme er imidlertid ikke forbeholdt områderne tættest på selve kysten. Vardes historiske rødder og miljøer samt den øvrige del af Varde Kommune har mange potentialer, som blot skal udvikles. Naturgenopretningsprojekterne langs Varde Å er blot eksempler på fysiske tiltag, hvor forbedring af miljøforhold og naturværdier også kan give afkast i henseende til turisterhvervet.

Bæredygtig turisme er ikke mindst at tage hensyn til naturen. Naturen skal derfor beskyttes for at kunne benyttes – en tankegang, som både turister og fastboende støtter.