Forside
Mine holdninger
Hvem er jeg?
Derfor konservativ
Artikler og læserbreve
Pressemeddelelser
Links
Kontakt
   
Kommunalvalg 2009
Regionsrådsvalg 2009
Tilbage...

Forside   Kontakt

Vestbanen skal ikke bare overleve – den skal moderniseres.

Vestbanen har nu i årtier betjent den vestlige del af Varde kommune med en offentlig trafikbetjening, som er både miljørigtig og som rummer rigtig mange gode elementer i arbejdet med at sikre bosætning og udvikling i denne del af Vestjylland.

Netop i en tid hvor der er forøget behov for at sikre unges hurtige adgang til uddannelsesinstitutioner i Varde (Campus) og i Esbjerg er Vestbanen en unik transportform. Også som en kollektiv trafikbetjeningsform – endda på alle ugens dage - er Vestbanen med til at give sammenhængskraft i Varde kommune og afhjælpe de betydelige geografiske afstande.

Problemet består i, at Vestbanen ikke er tildelt tilstrækkelig økonomisk opmærksomhed fra Regionråd Syddanmarks side. Regionen tjener i dag et tocifret millionbeløb på at banen eksisterer, fordi statstilskuddet til Vestbanen langt overstiger det beløb, som Regionen reelt støtter Vestbanen med.

Vestbanen skal moderniseres og der skal arbejdes for at der kan etableres direkte togforbindelse fra Nørre Nebel og helt frem til Esbjerg eller Ribe – gerne med timedrift. Derved vil Vestbanen med fuld styrke kunne blive en virkelig katalysator for bosætningen i Vardes vestlige egne og være et rigtig godt tilbud til de mange pendlere, som i dag med biler belaster landeveje og biveje for at komme til Varde/Esbjerg eller andre steder..

Der haster derfor med at få standset truslerne om nedlæggelse af banen. Nogle af de nuværende politikere i Regionsrådet truer med at træffe beslutning om banens nedlæggelse på deres decembermøde i år. Gennem Varde byråd søger jeg derfor at påvirke beslutningstagerne i Regionsrådet og Vestbanens bestyrelse til at tænke langt mere visionært og miljørigtigt. Vestbanen skal bestå og moderniseres!